Covid-19

CORONAVIRUS – COVID-19

Hvordan skal du forholde dig som patient hos Klinik for Fysioterapi?
1. Du skal altid kontakte os telefonisk inden fremmøde på klinikken.
2. Har du symptomer på Covid-19, må du ikke komme på klinikken.
3. Du skal holde afstand til andre patienter, kunder og personale på klinikken.
4. Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne m.m.
5. Begræns tiden du er på klinikken.

Hvilke forholdsregler og tiltag er i øvrigt iværksat på klinikken?
• Vi varetager kun konsultationer jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
• Patienter, kunder og personale med symptomer på Covid-19 må ikke komme på klinikken.
• Alle patienter og kunder skal have telefonisk kontakt før fremmøde på klinikken.
• Anbefalinger om god håndhygiejne overholdes – hyppig håndvask, sprit og ingen håndtryk.
• Social afstand – i venteværelse, i behandlingsrum, i træningslokaler.
• Begrænsning på antal personer i de enkelte rum på klinikken, f.eks. venteværelse og
træningslokaler.
• Værnemidler er tilgængelige for fysioterapeuter og patienter – og kan anvendes efter faglig individuel vurdering foretaget af fysioterapeuten.
• Grundigere og hyppigere rengøring, samt afspritning af klinikken.
• Tydelig information om korrekt adfærd i form af plakater, klistermærker m.v.